VÅRA PARTNERS FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

GREEN CROSS INTERNATIONAL

I september 2009 ingick Pureology i ett unikt globalt samarbete med Green Cross International (GCI) för att uppmärksamma hållbar utveckling bland professionella frisörer. Green Cross International är grundat 1993 och är en organisation som kämpar mot de främsta och mest akutande miljöhoten. De har sitt huvudkontor i Geneve och är aktiva i mer än 30 länder. För att läsa mer, besök gcint.org.

Pureology har bidragit med stöd till Green Cross International genom kampanjer som:

  • Pure Green medlemskap
  • Försäljning av limited edition Pureology/SIGG vattenflaskor
  • Lokala salongskampanjer och events

Smart Water for Green Schools

Smart Water for Green Schools är ett projekt som rustar skolor i Ghana med uppsamlingsanordningar för regnvatten samt med ekologiska sanitära anläggningar. Utöver det drivs vattenprojekt för att hjälpa de lokala samhällena samt utbildningsprogram för att främja utvecklingen. Smart Water for Green Schools representerar en praktisk lösning för att förbättra livssituationen för dem som lever i vattenfattigdom. 

 Smart water systems hjälper samhällen genom att minska hindren och tiden som krävs för att hämta färskt vatten. Detta medför ökad närvaro av barn i skolan då deras arbetsbördor minskar. Förbättrade lokaler och sanitära anläggningar hjälper också till att locka lärare och flickor som annars tenderar att stanna hemma när hygieniska förhållandena är tveksamma. Dessa system och insatser har resulterat i utökade utbildningsmöjligheter för fler barn, samt minskad könsdiskriminering i de lokala samhällena. 

 

Vad har sverige hjälpt med?

Tillgång till rent vatten är en livsnödvändig förutsättning för välstånd och bevarande av stabilitet i ett land. Green Cross Sweden har startat vattenprojektet Green Cross Smart Water for Green Schools. Syftet är att bidra till en ökad tillgång till rent vatten och förbättrad hygien och hälsa. Just nu pågår bygget av anläggningssystem för att samla in regnvatten samt bygget av latriner på skolor i ett konfliktdrabbat område i Kenya. Pureology Sverige har stött bygget av en regnvattentank och latriner på Mau Summit Primary School i Rift Valley. Pureology Sverige fortsätter att bidra till att fler får tillgång till rent vatten och Green Cross Sweden får fler medlemmar.

 

INTERNATIONAL